Επέκταση του Συστήματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Με νόμο του κράτους, από 1η Σεπτεμβρίου 2016 οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να δημοσιεύουν υπολογιστικά στοιχεία δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής.

Η iSmart ανέλαβε την υλοποίηση του συστήματος για τη διαχείριση των αναρτήσεων των ΜΚΟ από το πρόγραμμα Διαύγεια. Οι επιχορηγούμενοι φορείς εγγράφονται μέσω διασύνδεσης με το σύστημα TAXISNET και υποβάλλουν τις επιχορηγήσεις που έχουν λάβει και τις δαπάνες που έχουν κάνει. Για κάθε Φορέα, οι επιχορηγήσεις προκύπτουν αυτόματα με διαλειτουργικότητα με το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το σύστημα υποστηρίζει πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης εξασφαλίζοντας μέγιστη ασφάλεια, καθώς και δυναμικά γραφήματα για την απεικόνιση των δηλωθέντων στοιχείων.

Η iSmart ολοκλήρωσε την ανάπτυξη του συστήματος με απόλυτη επιτυχία και έχει αναλάβει τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το σύστημα ανταποκρίθηκε πλήρως στις επιχειρησιακές ανάγκες για τις δηλώσεις του έτους 2015, με 881 επιχορηγούμενους φορείς να έχουν εγγραφεί και να έχουν δηλωθεί συνολικά 2.304 επιχορηγήσεις αξίας 404.375.985,02€ και 255.892 δαπάνες αξίας 177.973.301,94€.

 • Κατηγορία: Websites & Portals, Custom Applications
 • Τεχνολογία: PHP, Javascript, MySQL, Laravel, Angular
 • Πελάτης: Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπηρεσίες:
  • Web Development
  • Διασύνδεση με τη ΓΓΠΣ (taxisnet)
  • Διασύνδεση με το σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  • Βελτιστοποίηση για μεγάλη επισκεψιμότητα 
  • Βελτιστοποίηση για μεγάλο όγκο δεδομένων
  • Εξελιγμένη Μηχανή Αναζήτησης
ΔΕΙΤΕ ΤΟ SITE

Παρόμοια Έργα

© 2024 iSmart. All rights reserved.