Διαχείριση Πελατολογίου

Η εταιρία Ι.Δ. Παπαθανασίου ΑΕ - Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων ανέθεσε στην iSmart το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας custom εφαρμογής για τη διαχείριση των πελατών και τον χρονοπρογραμματισμό των service των πορτών τους.

Η εφαρμογή βελτίωσε την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας βελτιστοποιώντας τις υπηρεσίες και αυξάνοντας τα έσοδα της. Η responsive σχεδίαση έκανε προσιτή τη διαχείριση των πελατών από όποιο μέρος της Ελλάδας βρίσκονταν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Ι.Δ. Παπαθανασίου ΑΕ - Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων.

Τα πολλαπλά επίπεδα χρηστών, τα φίλτρα ταξινόμησης και αναζήτησης, οι δυναμικές εκτυπώσεις και η λειτουργία του χρονοπρογραμματισμού είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της δυναμικής εφαρμογής που ανέπτυξε η iSmart.

 

 • Κατηγορία: Custom Applications
 • Τεχνολογία: PHP, Javascript, MySQL
 • Πελάτης: Ι.Δ. Παπαθανασίου ΑΕ Τεχνολογικός Εξοπλισμός Κτιρίων
 • Υπηρεσίες:
  • Concept & Strategy
  • Web Development
  • Responsive Design
  • Διαχείριση Πελατολογίου
  • Διαχείριση προϊόντων
  • Χρονοπρογραμματισμός Service

Παρόμοια Έργα

© 2024 iSmart. All rights reserved.