Διαχείριση Ιατρών

Η εταιρία Πανελλήνια Κάρτα Υγείας (www.pankarta.gr) ανέθεσε στην iSmart το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας custom εφαρμογής για τη διαχείριση των συνεργαζόμενων ιατρών.

Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης δεν ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες της εταιρίας, οπότε η iSmart σχεδίασε και υλοποίησε ένα υποσύστημα πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εταιρίας. Η εφαρμογή βελτίωσε την καθημερινή λειτουργία της εταιρίας βελτιστοποιώντας τις υπηρεσίες και αυξάνοντας τα έσοδα της. 

Τα πολλαπλά επίπεδα χρηστών, τα φίλτρα αναζήτησης και οι δυναμικές εκτυπώσεις είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της custom εφαρμογής που ανέπτυξε η iSmart.

 • Κατηγορία: Custom Applications
 • Τεχνολογία: PHP, Javascript, MySQL
 • Πελάτης: Πανελλήνια Κάρτα Υγείας
 • Υπηρεσίες:
  • Concept & Strategy
  • Web Development
  • Responsive Design
  • Διαχείριση Ιατρών
  • Εξαγωγή Στοιχείων σε Pdf
  • Πολλαπλά Φίλτρα Αναζήτησης
ΔΕΙΤΕ ΤΟ SITE

Παρόμοια Έργα

© 2024 iSmart. All rights reserved.